כותרות אחרונות
Search

"חלל-תקשורת" מציגה ברבעון הראשון לשנת 2022' רבעון שיא במכירות וב- "EBITDA".

 

 

"חלל-תקשורת" מציגה ברבעון הראשון לשנת 2022' רבעון שיא במכירות וב- "EBITDA".

החברה הכריזה על תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב בהיקף של עד 80 מיליון ש"ח.

יתרת המזומנים וצבר ההזמנות נותרו חזקים והסתכמו בכ-136 מיליון דולר ובכ-303 מיליון דולר.

 

חלל-תקשורת (TASE: SCC), ספקית התקשורת הלווייני ומפעילת צי הלוויינים "עמוס", פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון 1 שנת 2022, בהם היא מציגה המשך צמיחה בהכנסות וב-EBITDA. השיפור נובע ממימוש פעילות עסקית ממוקדת המכוונת אסטרטגית לפלחי שוק באפריקה אשר הובילו לגידול במכירות הלווין עמוס-17, לצד יישום השינוי לחברת שירות הכוללת גם שירותים נלווים, לצד התקשורת הלוויינית.

 

בנוסף הכריזה החברה על תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב בהיקף של עד 80 מיליון ש"ח, אשר צפויה להפחית את הוצאות המימון בחברה ולהגדיל את הונה העצמי.

 

דן זייצ'ק , מנכ"ל חלל-תקשורת – צילום: חלל תקשורת

 

דן זייצ'ק , מנכ"ל חלל-תקשורת: "החברה פותחת את 2022  בתנופה  עם התקשרויות משמעותיות,  מיקוד אסטרטגי שמרחיב את הצעת הערך ללקוחות, הרחבת פורטפוליו השירותים, והמשך יישום התכנית האסטרטגית של החברה המכוונת לצמיחה"

 

חלל-תקשורת חתמה החודש על הסכם לאספקת שירותי תקשורת וציוד תקשורת  לחברת Get Sat וזאת באמצעות הלוויין עמוס 17 בהיקף של כ -6.9 מיליון דולר לתקופה של שנתיים.

 

  • הכנסות החברה ברבעון הן הגבוהות מזה 26 רבעונים וה-EBITDA הנו הגבוה מזה 27 רבעונים.
  • קצב המכירות השנתי בלוויין עמוס 17 עומד על כ-24 מיליון דולר בהתבסס על מכירות הרבעון.
  • הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ-6% לכ-24 מיליוני דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
  • הכנסות הלוויין המתקדם עמוס 17 גדלו בכ- 82% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
  • הרווח התפעולי לרבעון גדל בכ-61% לכ-5.5 מיליוני דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
  • צבר ההזמנות הכולל של החברה מסתכם בכ- 303 מיליון דולר, מתוכו צבר ההזמנות ללוויין עמוס 17 בנקודת שמים 17°E מסתכם בכ- 56 מיליון דולר.
  • יתרות המזומנים בחברה לסוף השנה עומדות על כ-136 מיליוני דולר. [בכוונה מוצג לסוף השנה ולא לרבעון?]

 

חלל-תקשורת – סיכום תוצאות כספיות לרבעון ראשון 2022:

חלל-תקשורת רשמה עלייה של כ-6% בהכנסות, שהסתכמו בכ- 24.1 מיליון דולר ברבעון ראשון 2022, לעומת הכנסות של כ- 22.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מגידול בהכנסות מהלוויין עמוס 17.

 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ- 7.7 מיליון דולר, לעומת כ- 5.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ואילו הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ- 5.5 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של כ- 3.4 ברבעון המקביל אשתקד.

 

החברה רשמה ברבעון עליה ב- EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות), שהסתכם בכ- 17.9 מיליון דולר, לעומת כ- 17.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ב- EBITDA נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות מהלוויין עמוס 17.

 

יתרת המזומנים ליום 31 במרץ 2022 הסתכמה בכ- 136 מיליון דולר.

 

צבר ההזמנות הסתכם לסך של כ- 303 מיליון דולר, מתוכו צבר ההזמנות ללוויין עמוס 17 בנקודת שמים 17°E הסתכם בכ- 56 מיליון דולר.

 

צילום: חלל תקשורת

 

 

אודות חלל-תקשורת:

חלל-תקשורת, ספקית תקשורת לוויינים, הינה הבעלים של צי לווייני עמוס, הכולל את הלוויין הדיגיטלי רחב הפס (HTS) המתקדם עמוס 17, אשר מרחיב את רשת פריסתה של החברה לאפריקה, המזרח התיכון ואסיה. חלל תקשורת, אשר החלה פעילותה ב- 1992, ביססה עם השנים את מעמדה כחדשנית בתחומה, כמספקת קישור לווייני, טכנולוגיות אופטימיזציה לרשת וכשותפה אסטרטגית לצרכי לקוחותיה, הפועלת להתאים פתרונות מדויקים לצרכיהם הספציפיים ולטובת צמיחה עסקית. החברה מספקת כיסוי נרחב ואמין על אפריקה, אסיה, אירופה והמזרח התיכון.

 

צי הלוויינים "עמוס", הנמצא בבעלות החברה, ממוקם בנקודות שמיים אסטרטגיות ומעניק לחלל-תקשורת כיסוי רחב ואמין על אפריקה, אסיה, אירופה, המזרח התיכון וחלקים מארה״ב. באמצעות הלוויינים עמוס 3 ועמוס 7, הממוקמים במשותף ב-°4 מערב, עמוס 4 הממוקם ב-65° מזרח ועמוס 17 ממוקם ב-°17 מזרח, יחד עם מערך תחנות קרקעיות (Teleports) בכל איזורי הכיסוי, מציעה החברה פתרונות הכוללים, בין השאר, שירותים מנוהלים ומקצועיים, פתרונות Turn-Key, Cellular Backhaul, פתרונות Trunking כמו גם שירותי לוויין לשידור, נתונים ופס רחב. בין לקוחות החברה נמנים ספקי אינטרנט, מפעילי טלקום ומפעילים סלולריים, מפעילי שידורי טלויזיה (DTH / OTT), אינטגרטורים ברשת וסוכנויות ממשלתיות, לצרכים אזרחיים וביטחוניים.

 

למידע נוסף אודות חלל-תקשורת, בקרו באתר החברה בכתובת:

www.amos-spacecom.com